Mr.METAL COLOR

    Modelářské  akrylové  barvy. Jsou určeny k barvení plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí. Jsou dodávány v devíti kovových odstínech.Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. Před použitím řádně rozmíchejte. Řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER.

Doporučené ředění je podle hustoty barvy 1:1 až 2:1.

    Pro lepší vzhled modelu, jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním nástřikem barvami  Mr.METAL COLOR  nejprve povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou Mr.BASE WHITE 1000 nebo stříkacím tmelem Mr.SURFACER 1000 nebo 1200. Povrch epoxidového nebo polyuretanového modelu nastříkejte před aplikací barev přípravkem Mr.RESIN PRIMER SURFACER.

    POZOR! Před aplikací barev Mr.METAL COLOR doporučujeme povrch modelu nastříkat přípravkem Mr.METAL PRIMER. Tento přípravek vytvoří vrstvu, která zajistí lepší  spojení barvy s povrchem plastikového modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva z povrchu modelu odlupuje.

    Pro dosažení vysoce realistického kovového vzhledu doporučujeme povrch zaschlé barvy na modelu rozleštit jemným flanelovým hadříkem. Na takto ošetřený povrch přímo aplikujte obtisky. Pro aplikaci obtisků použijte přípravek MR.MARK SOFTER.

    POZOR! Povrch vytvořený barvami Mr.METAL COLOR nikdy dále nestříkejte bezbarvým lakem! Jiná barva, aplikovaná přes vrstvu barvy Mr.METAL COLOR, na této vrstvě nedrží a loupe se. Pokud potřebujete model barvit kombinací normálních barevných odstínů a kovových odstínů, aplikujte kovové odstíny Mr.METAL COLOR jako poslední.

 

ZNAČENÍ

V malém černém oválném poli vlevo nad názvem řady Mr.METAL COLOR je číslo barvy. Ve žlutém proužku pod  názvem řady je název barvy.

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

    Barvy skladujte dobře uzavřené v originálních obalech v chladu a temnu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

    V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte, důkladně omyjte mýdlem a vodou a ošetřete regeneračním krémem.

 

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz