Mr. COLOR THINNER

    Ředidlo pro barvy GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, Mr.COLOR, WEATHERING COLOR a Mr.METAL COLOR a přípravků Mr.SURFACER, Mr.RESIN PRIMER SURFACER a Mr.BASE WHITE.  Používá se k ředění těchto barev a přípravků; lze ho použít i k čištění štětců, stříkacích pistolí a jiných nástrojů znečištěných barvami a přípravky GUNZE SANGYO.

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

    Ředidlo skladujte dobře uzavřené v originálním obalu v chladu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. POZOR HOŘLAVINA!  Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

   V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte, důkladně omyjte vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz