Mr.MARK SOFTER

Přípravek pro usnadnění aplikace obtisků na povrch plastikového modelu. Zajistí dokonalé přilnutí aplikovaného obtisku k povrchu modelu.

 

APLIKACE

    Obtisk nanášejte vždy na hladký a lesklý povrch. Před aplikací obtisků doporučujeme celý model přestříkat lesklým lakem GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR H30.

    Na místo, na které se má umístit obtisk,  naneste souvislou vrstvu Mr.MARK SOFTERu. Do této „louže“ stáhněte obtisk z nosného papíru. Před aplikací neostřihávejte krycí lak obtisku, krycí lak by měl přesahovat barevné pole.  Opatrně, nejlépe plochým štětcem, vytlačte veškerou tekutinu spod obtisku a umístěte zároveň obtisk do přesné pozice. Pod obtiskem nesmí zůstat vzduchové bublinky! V případě potřeby obtisk v místě bublinek propíchněte jehlou. Potom naneste vrstvu Mr.MARK SOFTERu na povrch usazeného obtisku svrchu. Nechte zaschnout. Po zaschnutí obtisk kopíruje veškeré nerovnosti povrchu modelu a ideálně splyne s vrstvou barvy. Lak, přesahující barevné pole obtisku, se také spojí s vrstvou barvy, takže nevznikne žádný schod mezi povrchem modelu a obtisku.

Po aplikaci a zaschnutí obtisků povrch zafixujte nástřikem krycího laku AQUEOUS HOBBY COLOR H20 FLAT CLEAR (matný lak) nebo H30 CLEAR (lesklý lak).

    Lze použít i na již zaschlé aplikované obtisky, pokud nejsou přestříkány krycím lakem.

POZOR! Ihned po kontaktu obtisku s Mr.MARK SOFTERem obtisk výrazně změkne. Pracujte velmi opatrně, abyste obtisk nepoškodili. Během působení Mr.MARK SOFTERu na obtisk mění obtisk svoji strukturu, v některých okamžicích se může výrazně zkrabatit a vypadat znehodnoceně. Zachovejte chladnou hlavu, obtisk se v dalším průběhu procesu vyrovná a vyhladí. V případě nedokonalého vyhlazení postup opakujte.

 

DOPORUČENO PRO OBTISKY: HASEGAWA, TAMIYA, FUJIMI, DRAGON, MONOGRAM, AEROMASTER,PROPAGTEAM, TALY-HO, CARTOGRAF. Optimální pro obtisky opatřené lesklým krycím lakem.

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

    Přípravek skladujte dobře uzavřený v originálním obalu v chladu a temnu, chraňte  před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

    V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa  důkladně omyjte mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz