Mr. BASE WHITE

    Základní bílá akrylová barva pro sjednocení povrchu plastikového modelu před finální barevnou úpravou. Nástřik modelu touto základní barvou zajistí, že následně aplikované barvy GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, Mr.COLOR a Mr.METAL COLOR mají přesné a jasné odstíny a jednotný povrch.

 

Řeďte podle potřeby originálním ředidlem Mr.COLOR THINNER. Nepoužívejte jiná ředidla

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

   Barvy skladujte dobře uzavřené v originálních obalech v chladu a temnu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

   V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte a důkladně omyjte mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz