Mr.METAL PRIMER

    Základní vrstva pro aplikaci modelářských  akrylových  barev Mr.METAL COLOR.. Přípravek je určený k nástřiku stříkací pistolí. Neaplikujte štětcem! Před použitím řádně rozmíchejte. Řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Sangyo Mr.COLOR THINNER.

    Tento přípravek vytvoří vrstvu, která zajistí spojení barvy s povrchem plastikového modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva z povrchu modelu odlupuje.

    Přípravek nemá žádný negativní vliv na aplikaci jiných barev.

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

    Barvy skladujte dobře uzavřené v originálních obalech v chladu a temnu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

    V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte, důkladně omyjte mýdlem a vodou a ošetřete regeneračním krémem.

 

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz