AQUEOUS HOBBY COLOR

    Modelářské vodou rozpustné akrylové barvy. Jsou určeny k barvení plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí. Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. Před použitím řádně rozmíchejte. Řeďte dle potřeby vodou nebo ředidlem GUNZE SANGYO Mr.COLOR THINNER.

    Ředění vodou doporučujeme pouze v případě nástřiku na savé povrchy. V případě aplikace na nesavé povrchy řeďte ředidlem Mr.COLOR THINNER. Ředění ředidlem Mr.COLOR THINNER rovněž zabraňuje ucpávání trysky stříkací pistole v průběhu práce. Pro lepší vzhled modelu a pro jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním nástřikem barvami Aqueous Hobby Color povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou Mr.BASE WHITE 1000 nebo stříkacím tmelem Mr.SURFACER 1000.

    Barvy jsou dodávány jako matné, pololesklé nebo lesklé. V případě potřeby lze zmatnit lesklou nebo pololesklou barvu přidáním matné báze H40 FLAT BASE.

 

ZNAČENÍ

    V modrém poli vlevo je číslo barvy -H+číslo. Ve žlutém poli uprostřed je název barvy. Vlevo od názvu je uvedeno, zda je barva matná (FLAT),  lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS) nebo metalíza (METALIC).

    Vpravo od názvu je uvedeno užití. PRIMARY=základní barvy, AIRCRAFT=letadla, CAR=auta, TANK=tanky a bojová technika, SHIP=lodě, WEATHERING=patinovací barvy. V případě letadel, bojové techniky a lodí je uveden i stát a období používání barvy.

 

Dále je třeba upozornit na určité bloky uvnitř této řady:

H 20 a H 30: bezbarvé laky, matný a lesklý. Lesklý pro nastříkání modelu před aplikací obtisků, matný pro přestříkání a zmatnění povrchu po aplikaci obtisků.

H 40: Flat base. Přidává se do lesklých barev a laků pro jejich zmatnění

H 91 – H 94: transparentní barvy pro poziční světla. Při jejich použití na barevném plastu doporučujeme podbarvit je stříbrnou barvou. Na malé plochy je lze  aplikovat štětcem.

H 95 – H 96: transparentní barvy pro stříkání kabin a pásů proti oslnění na kabinách.

H 97 – H 100: fluorescenční barvy

H 341 – H 346: patinovací barvy. Tyto barvy lze aplikovat štětcem. Pozor, patinovací barvy mohou narušit barevný podklad, na který jsou aplikovány. 

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

   Barvy skladujte dobře uzavřené v originálních obalech v chladu a temnu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

   V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte a důkladně omyjte mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.

 

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz