Mr.COLOR

    Modelářské  akrylové barvy. Jsou určeny k barvení plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí. Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. Před použitím řádně rozmíchejte. Řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER.

Doporučené ředění je podle hustoty barvy 1:1 až 2:1.

    Pro lepší vzhled modelu, jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním nástřikem barvami Aqueous Hobby Color povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou Mr.BASE WHITE 1000.

    Barvy jsou dodávány jako matné, polomatné nebo lesklé. V případě potřeby lze zmatnit lesklou nebo pololesklou barvu přidáním matné báze 30 FLAT BASE.

 

ZNAČENÍ

    V modrém poli nad názvem řady Mr.COLOR je v bílém rámečku číslo barvy. V bílém poli pod názvem řady uprostřed je název barvy. Vlevo od názvu je uvedeno, zda je barva matná (FLAT),  lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS) nebo metalíza (METALIC).

    Vpravo od názvu je uvedeno užití. PRIMARY=základní barvy, AIRCRAFT=letadla, CAR=auta, TANK=tanky a bojová technika, SHIP=lodě, WEATHERING=patinovací barvy. V případě letadel, bojové techniky a lodí je uveden i stát a období používání barvy.

 

Dále je třeba upozornit na určité bloky uvnitř této řady:

46: bezbarvý lesklý lak pro nastříkání modelu před aplikací obtisků a sjednocení lesku jednotlivých aplikovaných barev..

30: FLAT BASE. Přidává se do lesklých barev barev pro jejich zmatnění. Matný nebo polomatný  krycí bezbarvý lak získáte přimícháním FLAT BASE  do lesklého laku č.46. Stupeň zmatnění regulujete množstvím přidané FLAT BASE  do lesklého laku nebo barvy.

METALÍZY :pro imitaci kovového povrchu. Nerozlešťují se, dávají velice věrný kovový efekt.

47 - 50: transparentní barvy pro poziční světla. Při jejich použití doporučujeme podbarvit je stříbrnou barvou.

201 - 207: fluorescenční barvy

 

SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

    Barvy skladujte dobře uzavřené v originálních obalech v chladu a temnu, chraňte je před sluncem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a léků. Pracujte v dobře větrané místnosti, ne blízko otevřeného ohně. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je regeneračním krémem.

    V případě pozření vyvolejte zvracení a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení sliznic důkladně vyplachujte proudem vody. V případě zasažení pokožky zasažená místa očistěte, důkladně omyjte mýdlem a vodou a ošetřete regeneračním krémem.

 

POZOR! TENTO VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI DO 14 LET!

 

DO ČR DOVÁŽÍ A DODÁVÁ: EDUARD MODEL ACCESSORIES, sro,  435 21 OBRNICE 170

 fax 035 611 8171,  e-mail department@eduard.cz