BLACKBURN BOTHA

             Přechod výzbrojní politiky britského letectva RAF od předválečného myšlení k bojovému režimu neprobíhal ve všech případech hladce. Nebyla to ovšem výhradní specifika RAF, že ne všechny typy objednané před válkou mohly plnohodnot­ně přejít do bojového využití a plně se osvědčit. Ve všech letectvech bylo nutno korigovat původní pojetí, doplňovat vý­zbroj a vybavení letounů a v krajním případě i zrušit výrobu neefektivních typů.

Takový osud potkal i britský torpédový a námořní průzkumný letoun Blackburn Botha 1, typ objednaný ve velké sérii a očekávaný s nadějemi. Jeho vývoj zadalo britské ministerstvo letectví již v roce 1935 pod specifikacemi M-15/35, přičemž po­žadovalo třímístný letoun určený k námořnímu průzkumu, bombardování zjištěných cílů či k napadení jedním tor­pédem, neseným v trupu. Souběžně s firmou Blackburn se tehdy úkolu ujala i firma Bristol a obě pracovaly s doporuče­nými hvězdicovými motory Bristol Perseus po 625 kW (850 k). Nedlouho po zahájení projekčních prací změnilo ministerstvo zadání na čtyřmístný stroj a vydalo modifi­kované specifikace G.10/36. Znamenalo to především rozšířit pracovní prostory v trupu, přičemž bylo zjevné, že doporuče­né motory nebudou svým výkonem stačit k dosažení předpokládaných výkonů. Během dalšího vývoje se firmě Bristol podařilo prosadit montáž výkonnějších motorů Bristol Taurus u letounů typu Beaufort, což byl výsledek její účasti na stejném zadání, ale v případě typu Black­burn s továrním označením B-26 zůstalo ministerstvo z nepochopitelných důvodů neoblomné. Typ Botha Mk.I se musel spokojit s motory Perseus X jen trochu "vybičovanými" na 647 kW (880 k). Firma Blackburn nabízela z vlastní iniciativy variantu B-27 Botha Mk.II s motory Bristol Hercules -zájem nebyl. A tak v prosinci 1936 přijala zakázku na 442 letouny Botha Mk.I. Spěchalo se tak, že první sériový stroj byl zároveň prvním prototypem vůbec.

Vzlétl v Broughu dne 28.12.1938 veden továrním zkušebním pilotem F/L H. Bai­leyem. Následující zkoušky na základně Martlesham Heath odhalily malou účinnost výškového kormidla. První kus měl sériové číslo L6104, druhý - L6105 - dostal už nová, větší kormidla s velkými rohovými odlehčeními. Třetí stroj L6106 šel pak k výcvikovému středisku v Upavonu, aby od září 1939 umožnil zahájení školení instruktorů pro výcvik budoucích osádek.

Botha Mk.I byl tedy čtyřmístný celokovo­vý hornoplošník s dobrým výhledem ku­předu a dolů, zdokonaleným ještě montáží vypouklých oken na bocích trupu. Příď trupu byla nesymetricky prosklená. Hlavňovou výzbroj tvořil jeden pevný kulomet Vickers v trupu a pohyblivý dvojkulomet Lewis, oba ráže 7,7 mm. Lewisy se monto­valy do vejčité, motoricky poháněné střelecké věže na hřbetě trupu. Pumovnice pojala jedno torpédo Mk.XII či Mk.XIV nebo jednu pumu o 908 kg. Alternativně dvě pumy po 227 kg nebo čtyři po 113,5 kg. Neslo-li se torpédo či jedna velká puma, létalo se bez pumovnicových dveří. Bothy však nikdy k torpédovému útoku nevzlétly .

Již jejich příchod na základnu Gosport, kde se nacvičovaly torpédové útoky ve druhé polovině roku 1939 se třemi stroji z prvních dodávek, přinesl zklamání nad schopnostmi Bothy Mk.I plnit v budoucnu závažné bojové úkoly. Zkoušky záhy pře­staly, když se začala oživovat aktivita Luftwaffe v této oblasti. Bez ukončení zůstaly i pokusy se vzdušným kladením min. První skutečná dodávka sériových strojů pro RAF se uskutečnila 12.12.1939 k 5. Maintenance Unit v Abbotsinchi a do června 1940 továrna dodala celkem 58 kusů. RAF k nim ztrácelo důvěru, hlavně poté, co došlo k řadě havárií, jejichž příčinu se nikdy nepodařilo plně vysvětlit. Jeden stroj (L6143) měl jít k tropickým zkouškám do Adenu, ale posléze zůstal v Británii.

První tři Bothy Mk.I dostala 608. squa­drona Coastal Command se základnou v Thornaby dne 28. června 1940 a zůstala jedinou bojovou jednotkou RAF vyzbroje­nou tímto typem. Celkem jich jejím stavem prošlo třicet a jen jeden stroj se nevrátil z operačního letu. Služba Bothy Mk.I u této squadrony netrvala dlouho -poslední bojový let se uskutečnil 6.11.1940 a ke squadroně se vrátily staré Avro Ansony, které měl původně typ Botha nahradit. Postupně se také produkce Both zastavila na obou velkoryse zavedených montážních linkách, takže z původní značné zakázky zůstala více než polovina neposta­vena.

Bothy pak čekal osud jiných zastaralých typů, tedy služba při výcviku osádek všech kategorií a při vlekání vzdušných terčů, popřípadě při spojovacích letech u jednotlivých squadron. Jako vlečné se po úpravě v oblasti střelecké věže značily Botha TT Mk.I. Poslední Botha byla vyřazena ze služby v září 1944.

 

 

Fotografie
1 2 perokresba

 

Hlavní technické údaje

Výrobce: Blackburn Aircraft Ltd., hlavní závod v Broughu, East Yorkshire. Souběžně výrobní linka v závodě Dumbarton, Dumbartonshire a Abbotsinch, Renfrewshire. Obě linky dostávaly některé stavební díly od firmy Olympia Works, Leeds. Celkem postaveno 580 kusů, z toho 380 v Broughu, kde výroba skončila v květnu 1942. Zakázka na dalších 676 strojů zrušena.
  Rozpětí (m) 18,00
  Délka (m) 15,56
  Výška (m) 4,46
  Nosná plocha (m2) 48,19
  Hmotnost prázdného letounu (kg) 5465
  Vzletová hmotnost (kg) 8376
  Maximální rychlost u země (km/h) 336
                                   ve 4575 m (km/h) 354
  Stoupavost u země (m/s) 5
  Dostup (m) 5570
  Dolet (km) 2043
  Pozn.: Údaje platí pro verzi 5 motory Perseus XA po 683 kW (930 k), zavedenými od července 1940.